• sld2
  • yenislide


03 Ocak

BİT’İN ÜRÜNLERİ ve ÇEŞİTLERİ

Bilgi iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır.
                             Bilgiye ulaşmayı sağlayan araçlara örnek olarak tebeşir ve kara tahtadan eğitsel videoya kadar çeşitli materyaller gösterilebilir. En eski bilgi teknolojileri, kitaplar ve basılı yayınlardır.
Hayatımızı kolaylaştırmak, zaman kazandırmak için kullandığımız Bilişim Teknolojilerini günlük yaşamımızda her yerde görebiliriz. Kullandığımız teknolojik ürünlerden bazılarını tanıyalım ve örnekler verelim.
Bilişim Teknolojileri Ürünlerine
26 Aralık

Dijital Vatandaşlık Nedir

Bir toplumu oluşturan bireylerin yani vatandaşların, ait oldukları toplumdaki vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirme, hak ve fırsatlarını kullanma ve günlük yaşamlarını devam ettirme dijital vatandaşlık kavramını ortaya çıkarmıştır. Dijital vatandaşlık en genel kapsamda teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanmaktadır. Dijital vatandaşlık teknolojiyi kullanırken ahlaka uygun davranışlarda bulunma ve bu konuda bilgilenmeyi içermektedir.
Buna göre dijital vatandaşı şöyle tanımlayabiliriz.